• Piyasa Gözetim ve Denetim Lab. İşlemleri

Piyasa Gözetim ve Denetim Lab. İşlemleri

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, önemi her geçen gün daha çok anlaşılan ve Kamu Kuruluşlarına gün geçtikçe daha fazla görev yükleyen bir alandır.

Çünkü ürünlerin ticari işletmeler tarafından mevzuata uygun ve güvenli bir biçimde piyasaya arz edilip edilmediğinin kontrolü olan PGD, insan sağlığı ve güvenliğinin, çevrenin, işçi sağlığı ve işyeri güvenliğinin ve tüketicinin korunması ile enerji verimliliğinin sağlanması gibi çok geniş bir yelpazede kamusal yararın gözetilmesine hizmet etmektedir.

Kamu kurumlarınca yapılan PGD çalışmaları AB Direktifleri ve Yerel Mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup bu denetimler ile ilgili konusunda uzman kadromuz ile destek vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.