Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine bu listede, en azı belirtilen; yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadırlar.

Bu bağlamda, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan sanayi mallarını imal ve/veya ithal eden firmalara Genel Müdürlüğümüzce “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” verilmektedir.
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerine göre Bakanlığımıza yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.