Kapsam Dışı Belgesi (DTS)

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik EK1 & EK2 listesinde yer almayan işletmelerin yönetmelik kapsamında yer almadıklarını Kapsam Dışı Yazıları ile belgelemeleri gerekmektedir.

ÇEV-KA olarak işletmenizin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelikkapsamında yer alıp almadığını değerlendirmekte; kapsam dışı olmanız durumunda Kapsam Dışı Yazısınıalmanızda danışmanlık desteği sunmaktayız.

İşletmenizin kapsam dışı olup olmadığını tespit edebilmemiz için yapmış olduğunuz faaliyetlerin, kullandığınız hammaddelerin, yakıt kullanım miktar ve tipinin uzmanlarımız tarafından analiz edilmesi gerekmektedir.

Kapsam dışı görüş yazısı taleplerinde İl Müdürlüğünce istenilen belgeler;

  1. Dilekçe
  2. Kapasite Raporu
  3. İş Akım Şeması
  4. ÇED Görüşü
  5. Makine Yerleşim Planı (Vaziyet Planı)
  6. İmza Sirküsü
  7. Ticaret Sicil Gazetesi
  8. Atık Su Bağlantı İzni veya Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.