Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir ? 

İmalat ve ihracat yapan firmaların, hammadde girdilerinin dünya standartlarında olmasını sağlamak ve bu firmaların rekabet gücünü koruyabilmelerini sağlamaya yönelik olarak devletin sunmuş olduğu bir teşvik belgesidir. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Belge başvuruları ve takibi E- imza ortamında yapılmaktadır. 

Üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünlerin hammaddelerini yurtdışından getirmeniz halinde; ortalama %5 gümrük vergisi, %18 katma değer vergisi, %3 KKDF yani toplamda % 26 lık bir vergiyi ödemeden hammaddenizi ithal edebilirsiniz. Yine yurtiçi piyasadan imalatçı olan firmalardan hammaddenizi KDV ödemeden alabilirsiniz. İlk defa belge alacaksanız kapasite raporundaki hammadde miktarının dörtte biri (1/4) oranında belge düzenlenmektedir. İkinci belgenizde kapasite raporunuzdaki miktarlar doğrultusunda belge düzenlenmektedir. 

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Faydaları Nelerdir? 

Üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünlerin hammaddelerini yurtdışından getirmeniz halinde; ortalama %5 gümrük vergisi, %18 katma değer vergisi, %3 KKDF yani toplamda % 26 lık bir vergiyi ödemeden hammaddenizi ithal edebilirsiniz. Yine yurtiçi piyasadan imalatçı olan firmalardan hammaddenizi KDV ödemeden alabilirsiniz. İlk defa belge alacaksanız kapasite raporundaki hammadde miktarının dörtte biri (1/4) oranında belge düzenlenmektedir. İkinci belgenizde kapasite raporunuzdaki miktarlar doğrultusunda belge düzenlenmektedir. 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kimlere Verilir? 

Kapasite raporu olan, üretim yapan ve ihracat yapan firmalara verilmektedir. Firmalar ihracatlarını direk kendileri yapacakları gibi aracı ihracatçı kullanmak suretiyle de ihracatlarını yapabilmektedirler. 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alınabilmesi İçin Hazırlanması Gereken Evraklar Nelerdir? 

Bildiğiniz gibi Dahilde işleme izin belgeleri artık E-İMZA ortamında verilmektedir. Firmanızın bize vereceği taahhütname ile firmanız adına bu belgenin takibini yapabilmekteyiz. Dahilde işleme izin belgesi talebinizle ilgili olarak yapılması gereken işlemler ve hazırlamanız gereken evraklar aşağıda yer almaktadır. 

1- İlk aşama olarak firmanızın elektronik ortamda kaydının yapılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılması için aşağıdaki evrakların hazırlanarak bize faks yada maille gönderilmesi gerekmektedir. - Kapasite Raporu, - Vergi Levhası, - İhracatçı birliği üyelik yazısı, - İmza Sirküleri, - Ticaret sicil gazetesi (Kuruluş, unvan ve adres değişikliği ile en son durumu gösteren gazetelerin her biri ayrı ayrı gönderilecektir) Göndereceğiniz bu evraklar doğrultusunda birliğe kayıt işlemi için gerekli evraklar hazırlanarak tarafınıza imzalanmak üzere gönderilecektir. 

2- Firmanızın sistemden açılmasının ardından proje hazırlığınıza başlanacaktır. Proje hazırlığı olarak, ithalat listesi - ihracat listesi ve sarf tablo hazırlanacaktır. Hazırlanacak proje tarafınıza teyide ve onaya sunulacaktır. Sizin onay vermenizin ardından projenizin başvurusu elektronik ortamdan bizim tarafımızdan yapılacaktır. 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Revize İşlemleri 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Revize İşlemleri Nelerdir? 

Dahilde işleme izin belgesi ilk düzenleniş aşamasında ithalat listesi ve ihracat listesinde yazılı olmayan ve sonradan ilave edilmek istenen hammadde ve ürünlerin listeye ilave edilmesi mümkündür. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında hammadde miktarının yapılan ihracat doğrultusunda yükseltilmesine yönelik revize yapılması mümkündür. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yazılı olan hammaddenin veya ürünlerin gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarının değiştirilmesine yönelik revize yapılması mümkündür. Dahilde işleme izin belgesinin özel şartlarında yer alan maddelere ilişkin revize yapılması mümkündür. 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre Uzatım İşlemleri 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Süre Uzatımı İşlemleri Nelerdir? 

Ek Süre : Almış olduğunuz dahilde işleme izin belgesi kapsamında öngörülen ihracat dolar tutarının %50 sini gerçekleştirmeniz halinde belge orjinal süresinin yarısı kadar ek sure alımı mümkündür. 

Süre Kaydırımı :Belge kapsamında yapılan ilk ithalat tarihi ile belge başlangıç tarihi arasındaki sure kadar belgenizin süresini uzatabilirsiniz. 

Mücbir Sebep : Tebliğde belirtilen, yangın, ekonomik kriz, sel baskını, grev, lokavt gibi durumlarda firmalara ayrıca verilen süredir. 

NOT : Dönem dönem yayınlanan tebliğlerle affa yönelik farklı süreler verilir. 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatma İşlemleri 

Dahilde işleme izin belgesinin orjinal süre ve alınan ek sürelerin bitimi tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kapatma başvurusunun yapılması gerekmektedir. 3 ay içerisinde kapatma başvurusu yapılmayan belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından resen kapatılır. Resen kapatılan belgesi olan firmalara yeniden alacakları dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 1 yıl boyunca indirimli teminat uygulanmaz. Bu nedenle almış olduğunuz dahilde işleme izin belgelerini hiç kullanmasanız bile iptal başvurusu yapınız. 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kullanım Klavuzu 

Dahilde İşleme İzin Belgesini Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar Nelerdir? 
1 - İthal edeceğiniz maddelerin Gümrük, Fon, KDV tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalatınızı yapabilirsiniz. Firmalar ilk belgelerinde %100 teminat verirler. Yapacakları ihracatların performansına ve en az 2.000.000 $ lık belge kapatmaları halinde yeni alacakları belge kapsamında teminat oranı %10a düşmektedir. 
2 - Yurtiçi piyasadan hammadde alma imkanınız vardır. Ancak hammaddeyi sadece imalat yapan firmalardan alabilirsiniz. Ayrıca yurtiçi alımlarda düzenlenen faturaların elektronik sisteme kaydının yapılması şarttır. Belgenin kapatılması aşamasında yurtiçi alımlar için YMM Raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Satıcı firmanın fatura üzerine Belgenizin tarih ve numarasını yazması zorunludur. 
3 - İthalat ve ihracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İthalat miktarınıza karar verirken, belge süresi içinde ihraç edebileceğiniz kadar ithalat yapmaya özen gösteriniz. Aksi halde elinizde kalan hammaddeler için ödemediğiniz KDV, gümrük ve fon tutarlarını cezaları ile geri ödersiniz. 
4- Belge kapsamında çekmiş olduğunuz hammaddeye tekabül eden ihracatın yapılması zorunludur. İhracatın belge süresi içinde yapılamaması halinde fazladan çekilen hammadde için ödenmeyen vergiler ile gecikme faizi iki katıyla birlikte geri alınmaktadır. 
5- İhraç edilen mamullerin Gümrük Çıkış Beyannamelerine, firmanızın adı ile Dahilde işleme İzin Belgesi tarih ve numarası, satır kodunun yazılması zorunludur. Belge kapsamında aracı ihracatçı kullanacaksanız, bu firmaların ilk önce elektronik sisteme kaydının yapılması gerekmektedir. Aracı ihracatçılarınızın sizin adınıza yapacakları ihracatta beyanname üzerine imalatçı olarak sizin firmanızı, sizin belge tarih ve numaranızı, satır kodunu yazmaları zorunludur. 
6 - Telafi Edici Vergi : DİİB kapsamında, ATR dolaşım belgesi eşliğinde, Topluluğa üye ülkelere yapılan ihracatta; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamul maddelere tekabül eden vergidir. Belge kapanmadan ya da topluluğa üye ülkelere ihracatlarda gümrükçünüzü mutlaka uyarınız. 
7 - Dahilde işleme izin belgelerinin, süre bitiminden itibaren 3 ay içinde kapatma başvurularının yapılması gerekir. Süresi içinde kapatma başvurusu yapılmayan belgeler değerlendirmeye alınmaz. 
8 - Kullandığınız belgenizin ihracat taahhüdünün dolar bazında %50'den fazlasını gerçekleştirmeniz veya belgeniz için kapatma başvurusu yapmanız halinde, ikinci Dahilde İşleme İzin Belgesi alabilirsiniz

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.