Kullanılmış Makine İzni

ullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ(İthalat:2014/9)'in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2'de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler 1 Mayıs 2014 tarihi itibari ile TAREKS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. 

Kullanılmış Makine İzni Nedir?

Kullanılmış Makine İzin belgesi; İthal edilmek istenen kullanılmış veya yenileştirilmiş makinelerin Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yerli üreticileri korumak ve makinenin Türkiyede yeterli miktarlarda üretilip üretilmemesine göre değerlendiği, üretilmiyor ise özel izin belgesi ile ithalini ön gördügü bir belgedir. 

Kullanılmış Makine İzni olmaksızın yada izin verilip verilmeyeceğini tam olarak bilmeden makinenin ithalat için gümrüge getirilmesi yada anlaşma yapılıp avans çıkarılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde avansınızın yanacagı gibi ekstradanda Antrepo ücreti ödemek zorunda kalırsınız. 

Kullanılmış makine ithal etmek istiyorsanız ihracatçı firma ile görüşme yapmadan önce gümrük müşavirlerinizden izne tabi olup olmadıgını, izne tabi ise bizimle irtibata geçerek izin alınıp alınamayacagı hakkında bilgi almalısınız. 

Kullanılmış makinelerin tamamı 2014/9 tebliği kapsamında olup bazı makineler referans fiyatı üzerinden değerlendirilmektedir. 

Kullanılmış Makine İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir? 

- Dilekçe (Tarafımızca Hazırlanacaktır) 
- Başvuru Formu (Tarafımızca Hazırlanacaktır) 
- Proforma Fatura 
- Ticaret sicil gazetesi ( Kuruluş, Adres değişikliği, Unvan değişikliği Gazeteleri) Onaylı 
- Kapasite Raporu (onaylı) 
- İmza Sirküleri Noter onaylı 
- Vergi levhası 
- Faaliyet Belgesi 
- Makineye ait 4 adet farklı resim 

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.