• Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Yeni yatırım yapan veya mevcut tesisine ilave makine-teçhizat almak isteyen firmalar, yatırım teşviklerden yararlanabilirler.

Yeni teşvik yasası ile sanayici firmalar ; Yatırım Teşvik Belgesi almakla ithal veya yerli makinelerde gümrük vergisi ve KDV muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği uygulamalarından faydalanabilirler.

Yatırım teşvikleri sadece imalat yapan firmalara değil, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmet üretimi yapan firmalara da verilmektedir.

Bir yatırıma teşvik verilebilmesi için asgari sabit yatırım tutarının I. ve II. bölgelerde 1.000.000 TL , III. ve IV. bölgelerde ise 500.000 TL tutarında olması gerekmektedir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 TL olması gerekir.

Yeni Belge Talebi

Teşvik Tamamlama Vizesi

Teşvik Belgesi Revize (Süre Uzatımı, global liste değişiklikleri, belge devri vb.)

İşlemlerinizde firmamız başvuru için gerekli makine-teçhizat listelerini ve yatırım bilgi formunu hazırlamakta; aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı ve ilgili Sanayi Odaları nezdinde evrak takibi yapmaktadır.

Size sadece şirket evraklarınızı göndermek kalsın. Gerisi bizim işimiz …

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.