• CE Belgesi

CE Belgesi

CE BELGESİ (İŞARETİ), ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan belgedir. İthalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu belgelemek zorundadır. CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürde anlamı 'European Conformity' , Avrupa Normlarına Uygunluktur
CE Belgesi (İşareti), ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. 

Hizmet Verilen Direktifler

 
93/42/EEC                 Medikal Cihazlar Yönetmeliği
2006/42/EC               Makine Emniyet Yönetmeliği
97/23/EC                   Basınçlı Ekipmanlar
2006/95/EEC             Alçak Gerilim Cihazları
2004/108/EC             Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
87/404/EEC               Basit Basınçlı Kaplar
89/106/EEC               Yapı Malzemeleri
90/396/EEC               Gaz Yakan Cihazlar
92/42/EEC                 Sıcak Su Kazanları
95/16/EC                   Asansörler
2000/14/EC               Açık Alan Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.