Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

MSDS Neden Hazırlanır?
  Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (Material Safety Data Sheet – MSDS) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve kullanıcılarının o kimyasalı kişisel ve çevresel olarak güvenle kullanmak, muhtemel tehlikelerinden korunma yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.
MSDS Nerede Kullanılır?
Yönetmelik gereğince, gerek ithalat, gerek üretim yolu ile piyasaya sunduğunuz kimyasal ürünleriniz için, profesyonel kullanıcılara, en geç satış anında,
  - İhracat esnasında profesyonel kullanıcılara, CLP tüzüğü çerçevesinde REACH uyumlu olarak,
  - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu kapsamında üretim/ ithalat bildirimi yapılacak olan ürünlerde bildirim esnasında, bu konuda sertifikalı kişilerce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Aşağıdaki şemada GBF hazırlanması gereken durumlar özet olarak ilginize sunulmuştur.

MSDS (GBF) Hazırlama

 TSE tarafından akredite olmuş uzmanlarımız tarafından sektöre, MSDS-Güvenlik Bilgi Formu konusunda yayınlanan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda;
  Türkiye’de geçerli 26 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede 27092 Mük. Sayı ile yayınlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” ve CLP Tüzüğü kapsamında MSDS-Güvenlik Bilgi Formları ( GBF) oluşturulmaktadır.
  Kimya endüstrisinde son derece önemli bir yer tutan “Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlanmakta ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formlarını Türkçeye tercüme edilebilmektedir. 

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.