İSGUM Kontrol Belgesi

şgüm Kontrol Belgesi Nedir ?

İşgüm Kontrol Belgesi; ithalatı yapılmak istenilen boya ve boya kimyasalları (benzol, toluen, Hekzan, white sprit, solvent, aerosol, çözücüler ve incelticiler) , sanayi yapıştırıcıları gibi. kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen bir belgedir. 

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, İşgüm Kontrol Belgesi nin alınmış olması gerekmektedir. 

İthal Ürün gümrüğe geldikten sonra İsgüm Kontrol Belgesi müracaat işlemlerine başlanılması, Kontrol belgesi onaylanana kadar ürünlerinizin gümrükte beklemesine ve bozulmasına sebep olabilecegi gibi gümrükte beklediği her gün için, ardiye ücreti ödemek zorunda kalırsınız. 

ÖNEMLİ DUYURU !! 
-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2015/08 sayılı genelge ile İSGÜM onayladığı Kontrol Belgesi başvuru bilgilerini Tek Pencere sistemine girecektir ayrıca elden ıslak imzalı evrak verilmeyecektir. Başvuru sahipleri belgelerini Tek Pencere sistemi üzerinden takip edecektir. 
-16 Mart 2015 tarihinden itibaren Kargo ile yapılan Kontrol Belgesi Başvuruları kabul edilmeyecektir. Firmalar başvurularını elden yapmalı ve belge seri numaralarını almalıdır. 

İşgüm Kontrol Belgesi İçin Gerekli Evraklar 
- Kontrol Belgesi Formu (Tarafımızca Hazırlanacaktır) 
- Proforma Fatura 
- Türkçe Tercüme Edilmiş MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) (Güncel) 
- Protokol(Tarafımızca Hazırlanacaktır) 
- Taahhüdname (Tarafımızca Hazırlanacaktır) 
- Ticaret sicil gazetesi (İlk Müracaatlarda Gereklidir) 
- İmza Sirküleri (İlk Müracaatlarda Gereklidir)

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.