Mevzuat Desteği

A. Kambiyo, Dış Ticaret, Teşvik, Yabancı Sermaye Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri 

 i. Dış Ticaret işlemlerinde vergisel yükümlülükler;

 ii. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yürüttüğü İhracatı Teşvik Mevzuatı;

 iii. Vergi teşvikleri ve vergi istisnaları;

 iv. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (TPKKK) ve bu konudaki mevzuat ile ilgili danışmanlık;

 v. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili yükümlülükler ve uygulamaları;

 viii. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesindeki uygulamalar ile ilgili danışmanlık.

B. Yeniden Yapılanma Hizmetleri

Şirketlerin birleşme, bölünme, vergisiz devir ve tasfiye işlemlerinin incelenmesi ve tasdikini yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek bu hizmet alanımızın ana konularıdır. Ayrıca, şirket satın almaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve satın alma değer tespiti çalışmaları ile, şirketin vergi riski incelemeleri de yerine getirilmektedir.

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.