Hakkımızda

         Ülkemizde ve ülkemize dışardan gelerek yatırım yapacak kişi ve kuruluşlara , Türkiye’deki Yatırım Teşvik Mevzuatı kapsamında  ve Devlet Destekleri konusunda  danışmanlık hizmeti vermek ve yatırımcılara destek olmak amacıyla kurulmuş bir şirkettir.

         Yatırımcı kişi ve kuruluşların yatırım dönemlerinde ve sonrasında , yatırımları ile ilgili fizibilite etütlerinin hazırlanmasında , yatırım teşvik belgesi ile ilgili işlemlerini yürütmekte ve yatırım sonrasında ki ISO , PATENT, TSE, CE, ÇED vb. belgelerin alınmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

         Yatırımcının, düşünsel olarak başlayan yatırım yapma fikrinin hayata geçirilmesi için, en doğru bilgi ve belgeleri vererek, düşlerin düşünceye ve sonrasında yatırıma dönüşmesini sağlayan hizmeti vermektedir.

         Yatırımcının proje çalışmalarında, makine seçimlerinde, işletme becerisini hızlı ve çabuk sağlamasında, Devlet Destekleri’ ni en doğru şekilde öğrenebilme ve desteğin sağlamasında, danışmanlık hizmeti vermektedir.

         Yatırımcının finansal sıkıntı ve ihtiyacı durumlarında, kredilendirme ve mali analizlerini ve fizibilitelerini yaparak , kredi kullanılabilirliğini en çabuk ve en doğru şekilde gerçekleştirip ve bu konuda kredi veren kuruluş ve bankalarla görüşerek, işi sonuçlandırıp ve bunun için gerekli dosyaları hazırlayarak , yatırımcının ihtiyacını cevaplamada danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yatırım ve Devlet Destekleri Danışmanlığı alanında, Ekonomi Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vb. tüm kamu kuruluşlarındaki Teşvik Belgesi, Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Turizm İşletme ve Yatırım Belgesi, Garanti Belgesi, Yabancı Personel Çalışma İzinleri, İhraç ve İthal İzinleri, Kontrol ve Uygunluk Belgeleri, Ruhsat, Çalışma ve Üretim İzinleri, TAEK İthal lisansları, TSE/TSEK Belgeleri vb. alınması hizmetlerimizi titizlikle sürdürmekteyiz.

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı alanında, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurulması, ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, BRC, IFS, PAS 220/FSSC 22000 vb. Gıda Güvenliği Sistemleri ile Helal Sertifikasyonu konularında danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizi uzman personellerimiz aracılığıyla devam ettirmekteyiz.

Marka, Patent ve Tasarım Tescili Danışmanlığı alanında, marka, faydalı model, patent ve endüstriyel tasarım başvurularınızın vekil gözetiminde yapılması, tescilli markalarının bültenlerde sürekli izlenmesi, süresi sona eren belgelerinizin yenilenmesi, adres, ünvan, nev’i değişikliği, devir ve birleşmesi vb. konularda hizmetlerimizi Türk Patent Enstitüsü onaylı marka ve patent vekilleri aracılığıyla sürdürmekteyiz.

Fizibilite ve Hibe Projeleri Danışmanlığı alanında, bugüne kadar yüzlerce iş fikrinin yatırıma dönüşmesine öncülük eden bir kurum olarak ön yapılabilirlik etütleri (ön fizibilite), yapılabilirlik etütleri (fizibilite), Avrupa Birliği ve Dünya Bankası kaynaklı hibe projeleri, Kalkınma Ajansı Kaynaklı Hibe Projeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TEDGEM, IPARD Hibe Projeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb. kurumların hibe projeleri çağrılarına uygun projelerin hazırlanmasında aktif rol almaktadır.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlığı alanında, bünyesinde istihdam ettiği Çevre Mühendisleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile müşterilerine Geçici Faaliyet İzni, Çevre İzini ve lisanslarının alınması, firmaların çevre mevzuatlarına uyumları ile ilgili ön durum tespiti raporlarının ve Atık Yönetim Planlarının hazırlanması vb. konularda Çevre Danışmanlık Firması olarak kurumsal kimliğiyle hizmet vermekle birlikte müşterilerimizin talepleri doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği alanına yönelik olarak Ön durum tespitlerinin yapılarak çalışma koşullarının mevzuatlara uygunluğunun tespiti, uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, firmalarda risk analizi, sağlık ve güvenlik planları ile acil durum planlarının yapılması ve periyodik iş güvenliği kontrolleri ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Uzun yıllardır faaliyetlerini süldüren ve siz değerli müşterilerimizin Ankara'daki çözüm ortağı olarak, deneyimin en büyük sermaye olduğunun bilinciyle sektördeki yenilikleri yakından takip etmekte ve tecrübelerimizi her daim müşterilerimizle paylaşmaktayız.

Yatırım ve kazanç dolu günler dileğiyle.

Saygılarımızla

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.